Rhoi

Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yw elusen swyddogol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Rydym yn rheoli dros 300 o gronfeydd at ddibenion cyfarpar, ymchwil, triniaeth a gofal cleifion,
er mwyn i’ch rhoddion chi gefnogi gwaith a phrosiectau sydd yn ychwanegol at gyllid y GIG.

Ein Hapeliadau

Ein Berllan
Apêl Prop
Apêl Canolfan y Fron

Apêl Canolfan y Fron

Mae Canolfan y Fron yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn trin rhwng 450 a 500 o gleifion canser y fron newydd bob blwyddyn; ar gyfer archwiliadau cychwynnol, triniaethau dilynol a chleifion sy’n dychwelyd i gael canlyniadau.

Apêl Prop

Mae Apêl Prop ar gyfer cleifion yn yr Uned Adsefydlu Arbenigol Niwrowyddorau rhanbarthol, sydd yn Ysbyty Rookwood ar hyn o bryd.

£164,259

Ein Berllan

Wrth i Ysbyty Athrofaol Llandochau dyfu’n gyflym i fod yr ail ysbyty mwyaf yng Nghymru, mae hefyd yn datblygu’n ganolfan ar gyfer gorffwys, gwella ac adsefydlu.

£51,741

Cymryd rhan

Mae nifer o ffyrdd i gefnogi gwasanaethau’r GIG; cymerwch ran yn ein digwyddiadau, cynhaliwch eich digwyddiad
eich hun, neu ymunwch â’r # TîmElusenIechyd ar gyfer her rhedeg

I ddechrau, beth am gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr? Fel hyn gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein digwyddiadau mawr fel Her Gwthio Gwely Bae Caerdydd, Cystadleuaeth Bobi Caerdydd neu un o’n nosweithiau elusennol bendigedig!

Codwch arian i ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn gosod her i chi eich hun neu os ydych yn hoffi noson allan yn dawnsio, bydd gennym rhywbeth a fydd yn siŵr o fod at eich dant.

Dysgu Mwy

Gwirfoddolwch i ni

Mae gennym bob math o gyfleoedd i wirfoddolwyr hefyd. Os oes unrhyw beth yn apelio atoch, rhowch wybod i ni.

Dysgu Mwy
Just Giving Logo

Digwyddiadau ar y gweill

CancerPal Care Boxes
 • 6th June 2022 – 31st July 2024
  8:00 am – 5:00 pm

Cardiff & Vale Health Charity are delighted to announce a collaboration between our Breast Centre Appeal and CancerPal, an organisation that provides Care Boxes and…

Dysgu Mwy
Breast Centre Water Bottles
 • Breast Centre Water Bottles
  1st November 2022 – 1st February 2024
  8:00 am – 5:00 pm

Stay hydrated with our Breast Centre water bottles! Perfect for when you’re on the go, or sat at the desk; protect the planet whilst quenching…

Dysgu Mwy
Cardiff & Vale Health Charity Water Bottles
 • Cardiff & Vale Health Charity Water Bottles
  2nd November 2022 – 1st February 2024
  8:00 am – 5:00 pm

Stay hydrated with our Cardiff & Vale Health Charity water bottles! Perfect for when you’re on the go, or sat at the desk; protect the…

Dysgu Mwy
Heart Day Badges
 • Heart Day Badges
  1st December 2022 – 8th December 2023
  8:00 am – 5:00 pm

Cardiff & Vale Health Charity have designed these limited edition heart badges to celebrate World Heart Day.  They are available to purchase for £1 each.…

Dysgu Mwy

Eich Effaith

Rydyn niín rheoli mwy na 300 o gronfeydd ar gyfer offer, gwaith ymchwil, triniaeth a gofal i gleifion. Felly gall eich rhoddion gefnogi gwaith a phrosiectau sydd y tu hwn i gyllid y GIG.

Nid yw eich rhoddion yn disodli arian y GIG; mae pob ceiniog yn cael ei wario gan ymgynghorwyr, nyrsys, a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, ar eitemau y gwyddant a fydd yn dod ‚ budd ychwanegol iín cleifion.

Rhoi nawr

Dewiswch swm y rhodd

Ffyrdd Eraill o Roi

Newyddion Diweddaraf

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.