Rhoi

Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yw elusen swyddogol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Rydym yn rheoli dros 300 o gronfeydd at ddibenion cyfarpar, ymchwil, triniaeth a gofal cleifion,
er mwyn i’ch rhoddion chi gefnogi gwaith a phrosiectau sydd yn ychwanegol at gyllid y GIG.

Ein Hapeliadau

Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles
Ein Berllan
Apêl Prop
Apêl Canolfan y Fron
Cronfa ar gyfer Gwella

Apêl Canolfan y Fron

Mae Canolfan y Fron yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn trin rhwng 450 a 500 o gleifion canser y fron newydd bob blwyddyn; ar gyfer archwiliadau cychwynnol, triniaethau dilynol a chleifion sy’n dychwelyd i gael canlyniadau.

£694,653

Apêl Prop

Mae Apêl Prop ar gyfer cleifion yn yr Uned Adsefydlu Arbenigol Niwrowyddorau rhanbarthol, sydd yn Ysbyty Rookwood ar hyn o bryd.

£164,259

Ein Berllan

Wrth i Ysbyty Athrofaol Llandochau dyfu’n gyflym i fod yr ail ysbyty mwyaf yng Nghymru, mae hefyd yn datblygu’n ganolfan ar gyfer gorffwys, gwella ac adsefydlu.

£51,741

Cronfa ar gyfer Gwella

Mae’r rhan fwyaf o’n cronfeydd yn cefnogi un ward neu un adran benodol, heblaw am ein Cronfa ar gyfer Gwella.

£363,276

Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn cydnabod pwysigrwydd y celfyddydau. Gyda chefnogaeth Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, rydym yn datblygu portffolio amrywiol o gelf ac artistiaid, lleoliadau creadigol unigryw fel Oriel yr Aelwyd ac yn llenwi wardiau ein hysbytai â lliw a cherddoriaeth.

£6,795

Cymryd rhan

Mae nifer o ffyrdd i gefnogi gwasanaethau’r GIG; cymerwch ran yn ein digwyddiadau, cynhaliwch eich digwyddiad
eich hun, neu ymunwch â’r # TîmElusenIechyd ar gyfer her rhedeg

I ddechrau, beth am gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr? Fel hyn gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein digwyddiadau mawr fel Her Gwthio Gwely Bae Caerdydd, Cystadleuaeth Bobi Caerdydd neu un o’n nosweithiau elusennol bendigedig!

Codwch arian i ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn gosod her i chi eich hun neu os ydych yn hoffi noson allan yn dawnsio, bydd gennym rhywbeth a fydd yn siŵr o fod at eich dant.

Dysgu Mwy

Gwirfoddolwch i ni

Mae gennym bob math o gyfleoedd i wirfoddolwyr hefyd. Os oes unrhyw beth yn apelio atoch, rhowch wybod i ni.

Dysgu Mwy
Just Giving Logo

Digwyddiadau ar y gweill

The Big NHS Jump
 • 30th November 2021 – 31st December 2022
  1:30 pm – 2:30 pm

Skydive for your local NHS Charity Cardiff & Vale Health Charity are partnering with Skyline to launch a campaign encouraging people to give thanks to…

Dysgu Mwy
CancerPal Care Boxes
 • 6th June 2022 – 30th June 2023
  8:00 am – 5:00 pm

Cardiff & Vale Health Charity are delighted to announce a collaboration between our Breast Centre Appeal and CancerPal, an organisation that provides Care Boxes and…

Dysgu Mwy
Shine Bright Appeal 2022
 • Shine Bright Appeal 2022
  15th July 2022 – 2nd January 2023
  8:00 am – 5:00 pm

Help us shine bright with your very own star, creating light and joy for patients, visitors and staff at the University Hospital of Wales and…

Dysgu Mwy
NHS 5k. Do It Your Way
 • NHS 5k. Do It Your Way
  31st July 2022
  10:00 am – 12:00 pm

  Join us for the NHS 5k Do it Your Way on 31st July 2022. The event will be the first of its kind and…

Dysgu Mwy

Eich Effaith

Rydyn niín rheoli mwy na 300 o gronfeydd ar gyfer offer, gwaith ymchwil, triniaeth a gofal i gleifion. Felly gall eich rhoddion gefnogi gwaith a phrosiectau sydd y tu hwn i gyllid y GIG.

Nid yw eich rhoddion yn disodli arian y GIG; mae pob ceiniog yn cael ei wario gan ymgynghorwyr, nyrsys, a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, ar eitemau y gwyddant a fydd yn dod ‚ budd ychwanegol iín cleifion.

Rhoi nawr

Dewiswch swm y rhodd

Ffyrdd Eraill o Roi

Newyddion Diweddaraf

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.