Rhoi

Dros y Nadolig, rhoddodd gwmni Birchbox focsys tanysgrifio i’r staff a oedd yn gweithio’n ddiflino mewn Canolfannau Brechu Torfol ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae Birchbox yn wasanaeth tanysgrifio bob mis ar-lein sy’n cynnig bocs o samplau amrywiol o’r radd flaenaf o golur a chynnyrch eraill sy’n ymwneud â harddwch. Mae hyn yn cynnwys eitemau gofal croen, persawr, cynnyrch organig a choluron amrywiol eraill.

Er mwyn dangos ei werthfawrogiad o waith ein brechwyr anhygoel sydd wedi bod yn gweithio bob awr o’r dydd, anfonodd Birchbox 500 o focsys tanysgrifio i’r Elusen Iechyd, a gafodd eu dosbarthu’n hafal ar draws Canolfannau Brechu Torfol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Roedd y gweithwyr gofal iechyd wrth eu bodd yn derbyn y rhoddion, gan ei fod yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael gwerthfawrogi am eu hymdrechion i frechu cymaint o bobl â phosibl ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg yn ystod y cynnydd diweddar mewn achosion COVID-19.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Birchbox am feddwl am ein staff anhygoel y Nadolig hwn, ac am ddangos iddynt fod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod.

Cymerwch ran: gallwch glywed y diweddaraf gennym ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter neu ewch i’n gwefan – healthcharity.wales

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.