Rhoi

Mae Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro wedi ffurfio partneriaeth â Farewill i gynnig nifer cyfyngedig o ewyllysiau am ddim i cefnogwyr, gydag opsiwn i adael rhodd yn eich ewyllys i Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.

Bob blwyddyn, mae ein rhoddwyr Rhodd mewn Ewyllys anhygoel yn ein helpu i ariannu offer arbenigol, ymchwil, triniaeth a gofal cleifion, a phrosiectau gwych sydd wedi’u cynllunio i wella lles staff a chleifion. Mae gan lawer o’n cefnogwyr Rhodd mewn Ewyllys ddymuniad cryf i ddiolch i staff yr ysbyty sydd wedi gwneud gwahaniaeth iddynt hwy a’u teuluoedd.

I hawlio’ch ewyllys am ddim, ewch i: https://farewill.com/cav-hcfw nodwch y cod: “CAV-HCFW

Os hoffech adael Rhodd yn eich Ewyllys i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, cysylltwch â fundraising.cav@wales.nhs.uk neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://healthcharity.wales/how-you-can-help/gift-in-wills/

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.