Rhoi

Prosiect Ganopi Gwyrdd y Frenhines

Roedd cleifion a staff yn ein huned cleifion mewnol Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hŷn, Ysbyty Athrofaol Llandochau, yn falch iawn o dderbyn coeden Hawthorne gan ddarlithwyr a myfyrwyr ar gwrs y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ym Mhrifysgol De Cymru fel rhan o’n prosiect cydweithredol Canopi Gwyrdd y Frenhines.

Gyda chefnogaeth Cronfa Gelfyddydau Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, rydym yn gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru i gyflwyno prosiectau’r celfyddydau ar-lein i gleifion MHSOP i ddathlu prosiect Canopi Gwyrdd y Frenhines a’r Jiwbilî Platinwm.

Mae cleifion yn mwynhau’r sesiynau celf yn fawr ac yn llawn cyffro i fod yn rhan o’r prosiect plannu coed ysbrydoledig hwn.

Hoffem ddiolch i Heloise Godfrey-Talbot, darlithydd ar y cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a’i myfyrwyr talentog ynghyd ag aelodau ein staff, ac edrychwn ymlaen at eu harddangosfa arfaethedig yn y Gwanwyn yn ein hardal arddangos yn y Plaza.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.