Rhoi

Yn ystod y pandemig Covid-19, gwnaeth cyllid gan NHS Charities Together gefnogi Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro i greu swydd ar gyfer Arweinydd Cynhwysiant Digidol yn y Coleg Adfer a Lles am 12 mis.

Cymerwyd y swydd gan Georgia Howard, a oedd yn gallu cefnogi’r coleg i barhau i ddarparu cyrsiau addysgol am ddim ar ystod o bynciau iechyd meddwl, iechyd corfforol a lles. Fel rhan o’r rôl, cyflwynodd Georgia systemau a gweithdrefnau symlach a mwy effeithlon a gafodd eu gweithredu a’u defnyddio o fewn y tîm gweinyddu. Roedd hyn yn lleihau llwyth gwaith, yn gwella lles staff ac yn darparu dull mwy hygyrch o gofrestru i fyfyrwyr. Roedd Georgia hefyd yn ymwneud â hyfforddi a gweithredu Cymheiriaid Digidol, sy’n defnyddio eu profiadau personol eu hunain o naill ai heriau iechyd meddwl, neu allgau digidol i gysylltu â myfyrwyr y coleg a’u cefnogi.

Yn y fideo hwn, mae Georgia yn siarad am ei rôl fel Arweinydd Cynhwysiant Digidol a Chymheiriad Digidol a’r effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar ddarparu gwasanaethau’r coleg i’w myfyrwyr.

Yn ddiweddar, gwnaeth Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro gais i NHS Charities Together am estyniad i’r prosiect Hyfforddwr Cymheiriaid y Coleg Adfer, ac maen nhw newydd anfon e-bost atom i ddweud ein bod wedi bod yn llwyddiannus.

Mae Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn falch iawn o allu ymestyn y cyllid i gefnogi’r rôl hon am 2 flynedd arall fel y gall ei effaith gadarnhaol barhau i gefnogi’r staff a’r myfyrwyr yn y Coleg Adfer a Lles.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.