Rhoi

Think inks

YDYCH CHI’N DEFNYDDIO ARGRAFFYDD GARTREF?

Cefnogwch Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro drwy anfon eich cetris inc personol wedi’u defnyddio i Think Inks.

SUT MAE’N GWEITHIO? Ewch i www.think-inks.uk/nhs

Gofynnwch am fag ailgylchu RHADBOST a dewiswch ‘Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro’ fel eich ymddiriedolaeth elusennol yn y gwymplen.

Postiwch inciau wedi’u defnyddio/diangen i’ch blwch post/swyddfa bost agosaf.

Bydd Think Inks yn cyfrannu hyd at £5 am bob cetris inc wedi’i ailgylchu, mae mor hawdd â hynny!

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.