Rhoi

Mae'r rhan fwyaf o'n cronfeydd yn cefnogi un ward neu un adran benodol, heblaw am ein Cronfa ar gyfer Gwella.

£363,276

Bydd pobl sy'n cyfrannu at y Gronfa ar gyfer Gwella yn cefnogi prosiectau nad ydyn nhw'n cyd-fynd yn dwt â'n cronfeydd penodol – mae'n bosibl y byddant yn helpu mwy nag un ward, mwy nag un safle ysbyty, neu fod yn brosiectau peilot a all chwyldroi ein gwasanaethau yn gyfan gwbl.

Mae enghreifftiau yn cynnwys cyflenwi Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau; cyflenwi galwyr apwyntiadau er mwyn i bobl allu defnyddio eu hamser i fynd i gael paned yn hytrach nag aros yn yr ystafell i gleifion allanol; sicrhau bod gweithgareddau sy’n addas ar gyfer pobl â dementia ar gael yn ystafelloedd dydd pob un o’n wardiau.

Yr hyn sy’n gyffredin i bob un o’r rhain yw bod ein staff wedi nodi eu bod yn brosiectau a allai Wella pethau i bawb sy’n treulio amser mewn ysbytai a chanolfannau iechyd. Felly cadwch lygad allan am sticeri Cronfa ar gyfer Gwella, sy’n dangos pa gyfarpar sydd wedi cael ei brynu ag arian o’r gronfa, y tro nesaf y byddwch yn ymweld â ni!

Rhoi

Gweld ein hapeliadau eraill

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.