Rhoi

Nicola Punter, WOD, Tŷ Coetir

Allison Ellis, Y Ganolfan Diabetes, Ysbyty Athrofaol Cymru

Sara Ham, Llawfeddygaeth Gyffredinol, Ysbyty Athrofaol Cymru

Mae un enillydd yn dymuno aros yn ddienw

Os hoffech ymuno â Loteri’r Staff, gellir cwblhau ffurflenni cais yma – https://healthcharity.wales/hospital-staff/staff-lottery/

Os hoffech wneud cais am gyllid gan Banel Cynigion Loteri’r Staff, a gweld pa brosiectau a gefnogwyd yn ddiweddar, ewch i;

Prosiectau a Ariennir gan Loteri’r Staff | Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.