Rhoi

Wrth i Ysbyty Athrofaol Llandochau dyfu'n gyflym i fod yr ail ysbyty mwyaf yng Nghymru, mae hefyd yn datblygu'n ganolfan ar gyfer gorffwys, gwella ac adsefydlu.

£51,741

Mae gan y cyfleusterau sydd yno gleifion tymor hir yn aml iawn, sy'n gallu bod yn yr ysbyty am gryn amser, er enghraifft yn yr uned newydd, Hafan y Coed (Uned Iechyd Meddwl Oedolion) a'r gwasanaeth cefnogi dementia pum diwrnod yr wythnos, Canolfan Ffeibrosis Systig Oedolion Cymru Gyfan sy'n gofalu am gleifion Ffeibrosis Systig cyn iddynt gael trawsblaniad ysgyfaint, a datblygiad Rookwood, lle bydd y gwasanaethau adsefydlu ar ôl cael anaf i'r cefn neu'r ymennydd yn symud yn y pen draw.

Bydd Ein Berllan yn rhywle unigryw; ar dir yr ysbyty ond ar agor i’r gymuned; yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, bydd yn rhywle i gleifion a staff allu dianc oddi wrth arogleuon yr ysbyty a’r wardiau swnllyd, a chael mwynhau bod allan yn yr awyr agored gyda’u hymwelwyr.

Gallwch gyfrannu at Apêl Ein Berllan drwy JustGiving, yma drwy glicio'r botwm rhoi ar ein gwefan.

Rhoi

Gweld ein hapeliadau eraill

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.