Rhoi

Dyfodol Cynaliadwy

Mae gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro nifer o fentrau parhaus i helpu i ddarparu dyfodol mwy ecogyfeillgar a chynaliadwy i genedlaethau i ddod.

Cadwch lygad allan am fwy o wybodaeth yn dod yn fuan.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.