Ffyrdd Eraill o Roi

Ffyrdd eraill o roi – trefnu i roi’n rheolaidd

Mae rhoi’n rheolaidd yn ffordd wych i chi gefnogi Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro; mae sicrwydd cyllid tymor hir yn golygu ein bod ni’n gallu cynllunio ymlaen yn y ffyrdd mwyaf cost effeithiol posibl.

If you would like to become a regular giver and donate to Cardiff & Vale Health Charity by standing order monthly, quarterly or annually, please email fundraising.cav@wales.nhs and we can help you arrange this.

You can also make a monthly donation through our donation form.