Rhoi

Buddion Staff

Ar gyfer holl fuddion staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, cliciwch yma.

Ar gyfer yr holl fuddion staff gyda’n partneriaid Elusen Iechyd Nathaniel’s, cliciwch yma am geir sydd ar gael, ac yma am y Cerdyn Braint Arian a defnyddiwch y cod CVUHB.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.